Štampa

Uvek neophodna, prvi utisak o imidžu firme pri svakom kontaktu. Dizajn je polazna tačka koju kreativno rešavaju naši dizajneri. Pored standardnih tehnika štampe, naša ponuda obuhvata i zahtevnije postupke kao što su UV lakiranje, blindruk, zlatotisak, lasersko graviranje…

Specijalnim vrstama štampe, u saradnji sa štamparijama širom Evrope, zaokružujemo kompletnost ponude.

Supervizija nad kompletnim procesima štampe garantuje očekivani kvalitet.